ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Η προσευχή που μας γλιτώνει από τη κόλαση. Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού

View this document on Scribd

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Scribd, κάντε κλικ εδώ:+

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=5&t=5100

Advertisements

26/11/2011 - Posted by | Άγ. Ιωάννου Δαμασκηνού, Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού | , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.