ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Προσευχή, γιά νά συγχωρέση ὁ Θεός τίς ἁμαρτίες μας. Ψαλμός 32

View this document on Scribd

Advertisements

18/11/2011 - Posted by | Ψαλμοί για κάθε περίπτωση. | , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.