ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ναρκωτικά – ομοφυλοφιλία – τζόγος – Εκκλησιαστική περιουσία (Μητρ. Πειραιώς)

Ἡ ἐκπτώχευσις καί ἡ μεθοδευμένη ἀπομείωσις τῶν ἀξιῶν, πού συγκροτοῦν τήν ἑλληνοχριστιανική ὑποδομή καί παράδοσι τῆς Χώρας αὐξάνεται μέ γεωμετρική πρόοδο ἀπό τούς ἐγκαθέτους τῆς Νέας Τάξεως, ἀπό τούς διατάκτες καί τούς ὑπεργολάβους τῶν Μ.Μ.Ε., πού πριμοδοτοῦνται ἀπό τόν διεθνιστικό παράγοντα ἀλλά καί ἀπό τά «περιώνυμα» μυστικά κονδύλια τῶν κρατικῶν ἐντεταλμένων ὑπηρεσιῶν. Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσονται ἡ καταστρατήγησις τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος καί ἡ δῆθεν πλουραλιστική καί πολυπολιτισμική ἐκκοσμίκευσις πού στοχεύει στήν διάλυση τῶν δεσμῶν κοινωνίας καί ἀλληλοπεριχωρήσεως τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τό πρόσχημα τῆς δῆθεν βελτιώσεως τῶν ὅρων ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν καταστρατηγεῖται ἡ σοφή ἐπιστημονική θέσις, ὅτι δέν ὑφίσταται διαχωρισμός μεταξύ τῶν λεγομένων «μαλακῶν» καί «σκληρῶν» ναρκωτικῶν οὐσιῶν, διότι τά πρῶτα ἀναποδράστως ὁδηγοῦν στά δεύτερα καί ἡ ἐξάρτησις καί ὁ ἐθισμός ἀποτελοῦν τήν βάσι τῆς θανατηφόρου πρακτικῆς τῶν ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν.

μέσω Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς 7/9/2011.

07/09/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα, Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. | Σχολιάστε

«Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου»

Η Παναγία έχει κεντρική θέση στην θεία Λατρεία. Το εκκλησιαστικό έτος πλαισιώνεται με θεομητορικές εορτές· αρχίζει με το «Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου», ενώ τελειώνει με την «Κατάθεσιν της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου».

Αιτία πνευματικής χαράς και αγαλλιάσεως, αγαπητοί μου αδελφοί και Πατέρες, είναι η σημερινή ημέρα, γιατί σήμερα εορτάζομε την γέννηση της αειπαρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, του ευωδεστάτου άνθους που βλάστησε «εκ της ρίζης Ιεσσαί». Εορτάζομε «παγκοσμίου ευφροσύνης γενέθλιον», που καθίσταται «η είσοδος όλων των εορτών και το προοίμιο του μυστηρίου του Χριστού», κατά τον άγιο Ανδρέα Κρήτης. Γέννηση, που έγινε πρόξενος της αναγεννήσεως, αναπλάσεως και ανακαινίσεως των πάντων. Σήμερα γεννιέται Αυτή που θα γεννήσει εν χρόνω, κατά ανερμήνευτο και παράδοξο τρόπο, τον άχρονο και προαιώνιο Θεό Λόγο, τον Δημιουργό και Σωτήρα του κόσμου.

Ολόκληρο πλήθος από προεικονίσεις, προτυπώσεις και προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης σε Αυτήν αναφέρονται. Αποτελεί την αποκορύφωση, την ολοκλήρωση της παλαιοδιαθηκικής παιδαγωγικής προετοιμασίας της ανθρωπότητος για την υποδοχή του σαρκωθέντος Σωτήρος Θεού. Την Παναγία μας προεικόνιζαν η άφλεκτος βάτος στο όραμα του Μωυσή, οι θεόγραφες πλάκες και …. περισσότερα μέσω Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά – «Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου».

 

Ακούστε και το περίφημο Δοξαστικό

07/09/2011 Posted by | Θεομητορικά, Συναξάρι | 1 σχόλιο

Γιατί «βιάζεται» ο Οικ.Πατριάρχης να συγκληθεί η Μεγάλη «Σύνοδος»;

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η σύναξη  των πέντε  πρεσβυγενών Πατριαρχείων που απο χθές  λαμβάνει χώρα  στο Οικ. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως  με αντικείμενο «τα προβλήματα  στην Μέση Ανατολή»  και στην οποία προεδρεύει  ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, δεν ήταν παρά μια  αφορμή  για να  θέσει επιτακτικά  το ζήτημα της  σύγκλησης  της  «Μεγάλης  Συνόδου».Την  «Σύνοδο» δηλαδή  που εδώ και χρόνια προετοιμάζουν  γνωστοί  οικουμενιστικοί και νεοεποχήτικοι  κύκλοι (εντός της εκκλησίας) και για την επίτευξη της οποίας  τον τελευταίο ειδικά καιρό  «εργάζονται» εντατικά.

Τα όσα ειπωθηκαν χθές κατά την  έναρξη της  σύναξης  των  πέντε πρεσβυγενών  Πατριαρχείων επί της ουσίας ήταν  μια απάντηση  στα  τυπικά «προσκόματα»  που έβαλε  προσφάτως  στην Γενεύη κατά τις εργασίες της   «5ης προπαρασκευαστικής επιτροπής για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο»το  Πατριαρχείο Μόσχας και οι  άτυποι  «σύμμαχοι» του  .  Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η σύναξη  των πέντε  πρεσβυγενών Πατριαρχείων που απο χθές  λαμβάνει χώρα  στο Οικ. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως  με αντικείμενο «τα προβλήματα  στην Μέση Ανατολή»  και στην οποία προεδρεύει  ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, δεν ήταν παρά μια  αφορμή  για να  θέσει επιτακτικά  το ζήτημα της  σύγκλησης  της  «Μεγάλης  Συνόδου».Την  «Σύνοδο» δηλαδή  που εδώ και χρόνια προετοιμάζουν  γνωστοί  οικουμενιστικοί και νεοεποχήτικοι  κύκλοι (εντός της εκκλησίας) και για την επίτευξη της οποίας  τον τελευταίο ειδικά καιρό  «εργάζονται» εντατικά.

Τα όσα ειπωθηκαν χθές κατά την  έναρξη της  σύναξης  των  πέντε πρεσβυγενών  Πατριαρχείων επί της ουσίας ήταν  μια απάντηση  στα  τυπικά «προσκόματα»  που έβαλε  προσφάτως  στην Γενεύη κατά τις εργασίες της   «5ης προπαρασκευαστικής επιτροπής για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο»το  Πατριαρχείο Μόσχας και οι  άτυποι  «σύμμαχοι» του.   …..   περισσότερα μέσω ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ: Γιατί «βιάζεται» ο Οικουνμενικός Πατριάρχης να συγκληθεί η Μεγάλη «Σύνοδος» της Ορθόδοξης Εκκλησίας;.

07/09/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | Σχολιάστε

«Η Ελλάδα θα έχει χρεοκοπήσει μέχρι τον Δεκέμβριο» ή αλλιώς…

Μετά τον οίκο Standard and Poor’s που δήλωσε πως η Ελλάδα θα έχει χρεοκοπήσει εώς τον Δεκέμβριο σειρά έχει η RBS, η οποία και αυτή υποστηρίζει πως μια χρεοκοπία της ΕΛΛάδας θεωρείται αναπόφευκτη…και ότι τα ευρωπαϊκά ομόλογα πλην των γερμανικών σε αυτή τη φάση θα πρέπει να εξετάζονται μόνο για κερδοσκοπικούς λόγους.

«Η Ελλάδα θα έχει χρεοκοπήσει μέχρι την αναθεώρηση της πορείας της οικονομίας της από το ΔΝΤ τον Δεκέμβριο», αναφέρει ο οίκος στην ανακοινωσή του και ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση επιρριπτοντάς της ευθύνες για ανικανότητα οσον αφορά στην εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και στην επίτευξη των δημοσιονομικών της στόχων.

Η χρεοκοπία στην Ελλάδα θα δημιουργησει αναταραχη και η χώρα θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από το ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας.

Τέλος, η τράπεζα στην ανακοινωσή της καταλήγει πως αν τελικά δεν γίνει χρεοκοπία της Ελλάδας θα χρειαστεί haircut ομολόγων ύψους 50-60%.

http://www.sofokleousin.gr

………….. περισσότερα μέσω RBS: «Η Ελλάδα θα έχει χρεοκοπήσει μέχρι τον Δεκέμβριο» | Hellas Now.

07/09/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | Σχολιάστε

Οι στρατιωτικοί φτιάχνουν κόμμα! | Hellas Now

Ένα νέο πολιτικό κόμμα δημιουργούν Έλληνες απόστρατοι αξιωματικοί του Στρατού. Το κόμμα, το οποίο στις «αγκαλιές» του βάζει αξιωματικούς και άλλων Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απλούς πολίτες έρχεται για να δώσει, όπως λένε οι ιδρυτές του, την απάντηση στα «θέλω» του ελληνικού λαού. Οι αξιωματικοί το ίδρυσαν επειδή, όπως… λένε, «δεν πάει άλλο. Η Ελλάδα χρειάζεται κάτι καινούργιο». Το κόμμα αυτό έχει στόχο «τον τερματισμό του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος εξουσίας», επισημαίνει στην «PRESS Time» ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του, ανώτατος αξιωματικός εν αποστρατεία, Νίκος Αλικάκος, ενώ τονίζει ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανένα κόμμα της Βουλής καθώς τον οδηγεί στην παραζάλη.

Στις 21 Νοεμβρίου το υπό δημιουργία κόμμα θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του. Η ημερομηνία που επέλεξαν οι απόστρατοι αξιωματικοί για την μεγάλη συγκέντρωση του Νοεμβρίου είναι σημαδιακή: Το 1940 ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε το Λεσκοβίκι και την Κορυτσά. Στην συγκέντρωση όπου το νέο κόμμα θα δώσει την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και το πρόγραμμα του αναμένεται να καταφθάσουν εκατοντάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα. Το ιδρυτικό προσκλητήριο του νέου κόμματος υπογράφεται από 22 απόστρατους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, απόφοιτους της Τάξης του 1981 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.  ………. περισσότερα μέσω Οι στρατιωτικοί φτιάχνουν κόμμα! | Hellas Now.

07/09/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Πολιτική ενημέρωση | 1 σχόλιο

Το «παρών» του πρωθυπουργού (Ινφογνώμων Πολιτικά).

Οσες αλήθειες και αν βγαίνουν στο φώς και όσες άλλες αποκαλυφθούν στο μέλλον, συγκλίνουν σε μια. Η Ελλάδα, είναι τελικά πολύ ενδιαφέρουσα χώρα και το δικό μας λάθος σαν λαός, είναι ότι δεν το είχαμε αντιληφθεί αρκούντως ώστε να περιφρουρήσουμε τα συμφέροντά μας. Η τουλάχιστον να γνωρίζουμε πώς να τα διαπραγματευόμαστε καλύτερα…

Τώρα, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και τα ψέμματα τελειώνουν. Φτάσαμε στην κρισιμότερη καμπή και στο δίλημμα «ή του ύψους, ή του βάθους». Αν δεν τα είδαμε όλα σ΄αυτήν την μοιραία διετία, έχουμε δεί σίγουρα τα περισσότερα. Βρεθήκαμε στα νύχια μιας διακυβέρνησης, η οποία ενέπαιξε τον λαό και τον έσυρε σε μια ταπείνωση άνευ προηγουμένου. Αν οι ξένοι επωφελήθηκαν, αν οι Ευρωπαίοι μας θύμισαν με τη στάση τους τις πικρές μνήμες της Λατινοκρατίας και του 15ου αιώνα, ή αν η Γερμανία μας θύμισε την «μοιραία για τον κόσμο Deutschland Umberales» (όπως έγραψε ένας Κρητικός της αντίστασης σε πρόσφατο ποίημά του), ίσως οι ευθύνες τους να μην είναι τόσο βαριές συγκριτικά με την δική μας ηγεσία. Διότι η παροιμία λέει «αν δεν στηρίξεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει..». Εδώ όμως, κινδυνεύουμε να πλακωθούμε και όλοι οι κατοικούντες σ΄αυτό, γιατί …   περισσότερα μέσω Ινφογνώμων Πολιτικά: Το «παρών» του πρωθυπουργού.

07/09/2011 Posted by | Εθνικά θέματα, Πολιτική ενημέρωση, Χρηματο-οικονομικά θέματα. | Σχολιάστε

Θυσίασε τον εαυτό σου για τους άλλους (π. Δημήτριος Στανιλοάε). Video

07/09/2011 Posted by | πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε, Καταπολέμηση παθών | , , , , | Σχολιάστε