ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης. Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης.

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Οι ομιλίες του Αγ. Ιωάννου σε zip file.

Advertisements

23/07/2011 - Posted by | ερμηνεία Καινής Διαθήκης

Sorry, the comment form is closed at this time.