ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη. Λόγος τέταρτος, περί Υπακοής (4, 1-132)

Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη.

Λόγος τέταρτος, περί Υπακοής

(4, 1-132) 

Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής

22/07/2011 - Posted by | σε mp3, μεταφρασμένη.

2 Σχόλια

  1. […] Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη. Λόγος τέταρτος, περί Υπακοής (4… […]

    Μου αρέσει!

    Πίνγκμπακ από Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 50-54). Κείμενο και μετάφραση. « …σήμερον… | 20/08/2011

  2. […] Κλίμαξ (mp3) μεταφρασμένη. Λόγος τέταρτος, περί Υπακοής (4… […]

    Μου αρέσει!

    Πίνγκμπακ από Κλίμαξ. Περί Υπακοής (4, 55-59). Κείμενο και μετάφραση. « …σήμερον… | 23/08/2011


Sorry, the comment form is closed at this time.