ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἐρμηνεία τοῦ κατά Ματθαίον Εὐαγγελίου, Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἐρμηνεία τοῦ κατά Ματθαίον Εὐαγγελίου,

Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Advertisements

22/07/2011 - Posted by | ερμηνεία Καινής Διαθήκης

Sorry, the comment form is closed at this time.