ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἐρμηνεία τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου, Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἐρμηνεία τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου,

Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Advertisements

21/07/2011 - Posted by | ερμηνεία Καινής Διαθήκης

Sorry, the comment form is closed at this time.