ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Ἐρμηνεία τῆς προς Ρωμαίους Επιστολής, Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἐρμηνεία τῆς προς Ρωμαίους Επιστολής,

Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Advertisements

20/07/2011 - Posted by | ερμηνεία Καινής Διαθήκης

Sorry, the comment form is closed at this time.