ΣΗΜΕΡΟΝ

ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν

Άνοιξαν οι «ασκοί του Αιόλου» για «βιομηχανίες καμικάζι».

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978 e-mail: fot_gram@otenet.gr ιστοσελίς: http://www.fotgrammi.grΑ.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 18.7.2011


ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ «ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ»

ΓΙΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΜΙΚΑΖΙ».

ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

1. Όπως επανειλημμένως έχομε αναφέρει διεξοδικώτατα, αδυνατούντες οι ξένοι να εφαρμόσουν τα καταχθόνια σχέδιά τους, που είναι ο αφελληνισμός και η αποχριστιανοποίησι των Ελλήνων, πασχίζουν να ευρίσκουν ντόπιους ιδιοτελείς «αετονύχηδες», οι οποίοι να έχουν λίαν εύκαμπτη «την σπονδυλική στήλη» της ηθικής, της ευπρέπειας, του χαρακτήρος, της εντιμότητος και της ευποιΐας, τους οποίους προβάλλουν και επιβάλλουν.

2. Αυτά τα δοτά ανθρωπάκια έχουν «ομόσει γη και ύδωρ» και είναι υποχρεωμένα να εξοφλούν τα γραμμάτια, που έχουν υπογράψει με τα αφεντικά τους και τεχνηέντως και συστηματικά εκτελούν τις εντολές τους πιστότατα και με φανατισμό, βάζοντες δυναμίτη στις αιώνιες αξίες της φυλής μας, Θρησκεία, Πατρίδα και Οικογένεια. Και αυτές οι βραδυφλεγείς βόμβες θα ολοκληρώσουν το ισοπέδωμα των ανεκτιμήτων αρχών μας.

3. Επειδή γενικά η Ορθοδοξία υπήρξε το μέγιστο εμπόδιο των σιωνιστών, προς τούτο ίδρυσαν τον λεγόμενο κομμουνισμό και τον εξήπλωσαν, ως επί το πλείστον στις ορθόδοξες χώρες, Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, διαστρεβλώνοντας την γνήσια διδασκαλία του Χριστιανισμού και έκαναν την «διδασκαλία» του κομμουνισμού, ως π.χ. : «ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω», ενώ το σωστό χωρίο της Αγίας Γραφής είναι: «Ει τις ου θέλει εργάζεσθαιμηδέ εσθιέτω» (Β’ Θεσ. 3,10).

4. Επειδή η ορθόδοξος πίστι ήταν βαθιά ριζωμένη και στις ως άνω χώρες και δεν ηδύναντο οι κομμουνιστές να την ξερριζώσουν εύκολα, προωθούσαν ακόμη και φαύλα υποκείμενα στον κλήρο, για να μπορέσουν να απομακρύνουν τους ευλαβείς από το δρόμο του Θεού με αισχρά παραδείγματα φαύλων κληρικών…

5. Τον λεγόμενο κομμουνισμό η σύστημα κρατικής εκμεταλλεύσεως το διετήρησαν οι σιωνιστές, όσο καιρό τους εξυπηρετούσε. Ο ρόλος των σιωνιστών Εβραίων ακόμη και στο καθεστώς της τότε Ρωσίας η Σοβιετικής Ενώσεως είναι γνωστός.

6. Ο πρώτος Πρωθυπουργός του Ισραήλ ο φανατικός σιωνιστής David Ben-Gurion έλεγε το 1962 : «ο κομμουνισμός θα διατηρηθή ακόμη 25 χρόνια».

7. Όντως, 1962 + 25 = 1987, οπότε άρχισε να «σείεται το έδαφος» στηΠολωνία με τον Λεχ Βαλέσα, στην Πράγα, στο Βουκουρέστι και μετά σ΄ αυτή τη «μητρόπολι» του κομμουνισμού, τη Μόσχα.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ

ΦΡΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

1.Η Ελλάδα μας υπέστη μεν τα πάνδεινα με τον εμφύλιο πόλεμο (ίδατε στην ιστοσελίδα μας στο κεφάλαιο από 1.7.2011 «ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΛΟΦΩΝΕΣ ΔΟΞΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ»), πλήν όμως δεν εκομμουνιστικοποιήθη.

2. Προπαντός δε με τον εμφύλιο σπαραγμό, αφυπνίσθη η συνείδησις των Ελλήνων για τις αιώνιες ηθικές και πνευματικές αξίες της Οικογένειας, της Θρησκείας και της Πατρίδας. Όμως αυτό δεν άρεσε καθόλου στις σκοτεινές δυνάμεις και ενέτειναν τις προσπάθειές τους για την άμβλυνσι της συνειδήσεως για την Οικογένεια, την Θρησκεία και την Πατρίδα, μέσω της υπερ-καταναλωτικής κοινωνίας, της ηθικής εξαθλιώσεως, μέσω των ΜΜΕ, της νωθρότητος και της αβελτηρίας.

3. Στο «κηφηνείο η Ελλάς» οι περισσότεροι των Ελλήνων επάσχιζαν να βολευθούν στις κρατικές υπηρεσίες, να έχουν εξασφαλίσει το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους και να «λουφάρουν».

4. Για αυτά τα παράσιτα εσπαταλώντο όχι μόνο οι εθνικοί πόροι, αλλά και τα αμύθητα ποσά της ΕΟΚ και της Ηνωμένης Ευρώπης και επιπλέον συνήπτοντο και τεράστια θαλασσοδάνεια, τα οποία διατίθεντο όχι για παραγωγικούς σκοπούς, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες παρασίτων απασχολουμένων σε κρατικές υπηρεσίες και για τους παντοιοτρόπως πρόωρα συνταξιοδοτούμενους.

5. Τοιουτοτρόπως εδημιουργήθηκαν άπειρες ελλείψεις εργατών για χειρωνακτικές εργασίες. Με το εγκληματικό άνοιγμα των συνόρων και την ανεξέλεγκτη εισβολή αλλοφύλων ήλθαν μεν πολλά εργατικά χέρια, αλλά και χιλιάδες εγκληματικά στοιχεία, τα οποία «συνεταιρίσθησαν» με τα ντόπια και κατέστησαν μάστιγα για όλη την Ελλάδα.

6. Άφρονες ιθύνοντες, όργανα των σκοτεινών δυνάμεων όχι μόνον δεν έλαβαν δραστικά μέτρα, αλλ’ απεναντίας αμέσως η εμμέσως διευκόλυναν όλους αυτούς τους αλλόφυλους εισβολείς, παρέχοντας σε αυτούς δωρεάν παιδεία, δωρεάν νοσηλεία, δωρεάν σιτισμό και φύλαξι των παιδιών τους σε νηπιακούς σταθμούς (αντίθετα για τα ελληνόπουλα πρέπει να πληρώνουν οι πτωχοί γονείς τους εκατοντάδες ευρώ μηνιαίως στα νηπιαγωγεία) και λοιπές εκδουλεύσεις με τεράστιες οικονομικές αιμορραγίες για την Ελλάδα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατωτέρω αναφέρομε μερικά στοιχεία, τα οποία κατά καιρούς έχουν δημοσιευθή σε περιοδικά, εφημερίδες και έχουν αναφερθή από Μ.Μ.Ε. ως π.χ.:

Α. Την 21η Ιουνίου 2011 διετέθησαν ήδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ για επιδόματα ανεργίας σε αλλοδαπούς, οι οποίοι με ένα (1) χρόνο ασφάλισι λαμβάνουν 736 € μηνιαία σύνταξι.

Β. 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ εμβάζονται επισήμως ετησίως στην Αλβανία, δηλαδή 15 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως τα τελευταία 7 χρόνια και ανεπισήμως εξάγονται πολλαπλάσια.

Γ. «Σκηνίτες» και «δενδρίτες» ελάμβαναν οικογενειακά επιδόματα πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Δ. Όπως ανέγραψε την 23ην Ιουνίου 2011 η «ΑΥΡΙΑΝΗ» 250.000 αλλοδαποί λαμβάνουν παράνομες συντάξεις 700€ μηνιαίως, δηλαδή 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ε. Όπως ανέγραψε την 3ην Ιουνίου 2011 η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ο κύκλος εργασιών από το παρεμπόρειο των αλλοδαπών ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ το ΕΒΕΑ την ανεβάζει σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όπως ανέγραψε η PRESS TIME (τίμιοι Έλληνες έμποροι πωλούν τα ίδια προϊόντα στο 1/5 της τιμής, ενώ οι αλλόφυλοι επιδρομείς εισπράττουν πενταπλάσια και μάλιστα αφορολόγητα και τελείως ανέξοδα. Οι δε εκατοντάδες αστυνομικοί του κ. Καμίνη, αλλά και της πολιτείας «παίζουν το κρυφτούλι» με τους αλλοδαπούς).

ΣΤ. Το ΕΣΥ επιβαρύνεται με 150 εκατομμύρια ευρώ ετησίως με την δωρεάν νοσηλεία αλλοδαπών.

Ζ. Ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρ. Λοβέρδος ανέφερε στο ΣΚΑΙ ότι το κράτος επιδοτεί με 75% επιδότησι, εάν απασχολής αλλοδαπούς εργάτες. Δηλαδή, εάν κατά μέσο όρο οι αλλοδαποί εργάτες λαμβάνουν 1.000€ μηνιαίως, τα 750 τα επιδοτεί το κράτος και τα 250 τα πληρώνει ο εργοδότης. Με 1.150.000 αλλοδαπούς, που είναι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, σημαίνει ότι 12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως τα καταβάλλει το κράτος μόνο για το σκοπό αυτό.

Η. Το περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» την 19.5.2011 είχε δημοσιεύσει ότι 350 εκατομμύρια ευρώ επιστρέφονται από την εφορία στους αλλοδαπούς, και

Θ. Ότι 4,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως διατίθενται στα κέντρα υποδοχής λαθρομεταναστών.

Κατά συνέπεια οι ετήσιες κρατικές δαπάνες για τους αλλοδαπούς ανέρχονται σε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ

Ι. Συνολικώς ετησίως εξάγονται από την Ελλάδα από τους αλλοδαπούς πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

ΙΑ. Εάν υπολογίση κανένας και τις παχυλές χορηγίες του κράτους σε αετονύχηδες ΜΚΟ για την υποστήριξι των λαθρομεταναστών, είναι μία σκέτη οικονομική αιμορραγία και εάν υπήρχαν πολιτικοί με εθνική συνείδησι, θα επωφελούντο της ευκαιρίας και θα έδιωχναν τους λαθρομετανάστες, όπως πράττουν και άλλες χώρες της Ηνωμένης Εύρώπης ως π.χ. η Δανία.

ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΕΘΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗ

1. Αν είχαμε έντιμους, ικανούς και ευσυνείδητους πολιτικούς, δεν θα παρίστατο ανάγκη να εκβιαζώμεθα από τους «φίλους μας» με «το πιστόλι στο κρόταφο» και το «μαχαίρι στο λαιμό» να ξεπουλάμε τα πάντα «άρπα-κόλλα» έναντι πικακίου φακής (το φρόνιμο είναι να πουλάη κανένας, όταν είναι πολύ υψηλές οι τιμές και να αγοράζη, όταν είναι πολύ χαμηλές οι τιμές).

2. Δηλαδή εάν οι ιθύνοντες ήταν έντιμοι πατριώτες και είχαν «νοικοκυρεύσει» τα οικονομικά, θα έπρεπε το κράτος να διαθέτη τα διαθέσιμα, ακόμη και να δανείζεται, για να εξαγοράζη στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις και τομείς της οικονομίας του εσωτερικού και του εξωτερικού σε τιμή ευκαιρίας, που να τα εξυγιαίνη και να τα αξιοποιή και να τα πωλή, όταν αποκτούν τεράστια υπεραξία. Και όχι να κατασπαταλά αφρόνως τους εθνικούς πόρους και να καταχρεώνωνται οι Έλληνες πολίτες με άκρως ασύμφορα θαλασσοδάνεια, για να μισθοδοτούν και συνταξιοδοτούν οι ιθύνοντες τον «ημέτερον» συρφετό χάριν άγρας ψήφων. Μάλιστα προσφέρουν σε αυτά τα παράσιτα του δημοσίου και «τρελά» επιδόματα σε όσους «κοπρίτες» το «έπαιζαν» μεγάλοι αφισοκολλητές και «τσέλιγκες», επηρεάζοντες πολλούς ψηφοφόρους και για να διορίζουν τον συρφετό των κλαδικών και ανέντιμων Ελλήνων, που εκβιάζουν τις εκάστοτε κυβερνώσες παρατάξεις επιδεικνύοντες την κομματική τους ταυτότητα.

3. Π.χ. εσπαταλούσαν τα θαλασσοδάνεια σε:

  • · 420 άτομα του ΟΤΕ με επίδομα 690 € το μήνα, ως επίδομα προθερμάνσεως αυτοκινήτου.
  • · 657 άτομα της ΔΕΗ με 870 € ως μηνιαίο επίδομα φαξ.
  • · 329 άτομα του ΗΣΑΠ με 1.120 € το μήνα ως επίδομα κεραίας.
  • · 653 άτομα του Λιμενικού με 840 € μηνιαίως, ως επίδομα προπέλας.
  • · 1.987 άτομα του ΟΣΕ με 420 € το μήνα ως επίδομα πλυσίματος.
  • · 6.800 άτομα του δημοσίου με 290 € μηνιαίως ως επίδομα μεταφοράς φακέλλων.
  • · 1.100 άτομα της ΕΘΕΛ με 450 € μηνιαίως ως επίδομα παραλαβής-παραδόσεως λεωφορείων, και
  • · 1.790 άτομα της ΕΘΕΛ με 310 € μηνιαίως ως επίδομα έγκαιρης προσελεύσεως…
  • · Πληθώρα υπαλλήλων του Υπ. Δικαιοσύνης με 595 € μηνιαίως ως επίδομα αποτελεσματικότερης διεκπεραιώσεως υποθέσεων…

4. Σαν να μη έφθαναν οι υψηλοί μισθοί, που λαμβάνουν οι εις το δημόσιο απασχολούμενοι (όχι εργαζόμενοι, αλλά περιεργαζόμενοι) εν συγκρίσει με τους εις την ιδιωτική πρωτοβουλία μοχθούντες, που λαμβάνουν ελάχιστα, δίδουν στους «περιεργαζομένους» στο δημόσιο εκτός από τα παχυλά επιδόματα, ως ανωτέρω, και τεράστια ποσά, ως «εφ΄άπαξ».

5. Αντιθέτως οι πραγματικά μοχθούντες στην ιδιωτική πρωτοβουλία«καρδιοχτυπούν» καθ όλη την σταδιοδρομία τους, μήπως έλθει ο πέλεκυς της απολύσεως-ανεργίας εισπράττοντες αντί για επιδόματα και για «εφ΄άπαξ». το παράσημο της «ανοικτής παλάμης». Οι ταλαίπωροι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας έχουν από τον υπερβολικό κάματο και τις κακουχίες τόσο πολύ εξουθενωθή, που «λίγα είναι τα ψωμιά τους» και δεν χρειάζονται και «εφ΄άπαξ», διότι δεν προλαμβάνουν πολλές φορές να συνταξιοδοτηθούν και τρώμε κόλλυβα για αυτούς.

6. Απεναντίας οι «μανδαρίνοι» γραφειοκράτες, οι οποίοι, ως επί το πλείστον υποφέρουν από ανιαρότητα και κοινωνική αναλγησία, παίρνουν και «εφ΄άπαξ», για να ενισχύσουν τις αποταμιεύσεις τους, για να δυνηθούν να ζήσουν διπλάσια χρόνια και ως συνταξιούχοι…

7. Αν υπήρχε νοικοκυροσύνη, θα ηδύνατο η Ελλάδα μας όχι μόνον να ισοσκελίζη τον ελλειπέστατο προϋπολογισμό, όχι μόνο να εξοφλή τα θαλλασοδάνεια, αλλά να έχη και τεράστια αποθεματικά για εγγειοβελτιωτικά έργα υποδομής, τα οποία θα συμβάλλουν στην παραγωγή πλούτου. Έτσι, όχι μόνο δεν θα είχαμε ανεργία, αλλά θα είχαμε πλήρη απασχόλησι και θα δημιουργούσαμε υποδομές.

8. Σε περιπτώσεις δε που θα χρειαζώμεθα πρόσθετο εργατικό δυναμικό για εποχιακές εργασίες, θα ημπορούσαμε να προγραμματίζωμε συνθήκες ανθρώπινης διαβιώσεως για εποχιακούς εργάτες, οι οποίοι να επιστρέφουν με τις οικονομίες τους στις πατρίδες τους και να μένουν στις πατρίδες τους, όπως εκτενώς έχομε αναπτύξει και εις το περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 42, σελ. 1-13.

Οι εν λόγω εποχιακοί εργάτες θα έπρεπε να επιλέγωνται από αδέκαστη επιτροπή, από Ορθόδοξες χώρες, ως π.χ. Βοσνία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία, Μολδαβία και όχι να έχωμε εκατομμύρια μωαμεθανών στην Ελλάδα μας, τους οποίους όχι μόνο δεν προσπαθούν να διώξουν, επ ευκαιρία της μεγάλης οικονομικής κρίσεως, αλλά, εκτελούντες οι ιθύνοντες Έλληνες τα καταχθόνια σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων, τους δημιουργούν και μωαμεθανικά τεμένη, αρχής γενομένης από την Αθήνα, όπου έχουν μαζευθή 1.150.000 φανατικοί μουσουλμάνοι.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΘΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

1. Οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας είχαν ρυθμισθή με την Συνθήκη των Σεβρών.

2. Είναι γνωστό ποίοι εστράφησαν εναντίον και πως εφθάσαμε στηΜικρασιατική καταστροφή.

3. Ηκολούθησε η Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία όλοι γνωρίζουν και πάλι δεν υλοποιήθηκε ορθώς και με αμοιβαίο όφελος. Θυμηθείτε ! (Κων/πολι 1955, Ίμβρος, Τένεδος κ.λπ.).

4. ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ

Η θέσι της Ελλάδος πρέπει να είναι ΟΧΙ. Άλλο το δικαίωμα της Συνθήκης της Λωζάνης και άλλο όλα τα άλλα.

Για να δώσουμε πρέπει να πάρουμε. Ας ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις για νέα συνθήκη υπό το πνεύμα και το γράμμα της Συνθήκης των Σεβρών, αφού διασφαλισθή από τον ΟΗΕ πλήρως η Ειρήνη και τα σύνορα, με δαπάνες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εφ όσον δώσουν την δυνατότητα να επαναλειτουργεί η Αγία Σοφία και η Σχολή της Χάλκης και αποδοθούν όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Πόλης και του Πόντου, τότε ας μελετηθή κατ εξαίρεσι τι δίδομε και που, άλλά όχι επάνω σε εκκλησίες, σε σχολεία, σε χώρους των ενόπλων δυνάμεων, ούτε επάνω στα Ιερά και τα Όσια της φυλής.

Το θέμα δεν μπορεί να το χειρίζεται ο όποιος αρμόδιος του όποιου Υπουργείου. Ας συζητηθή στη Βουλή κι ας αναζητηθή στρατηγική από τα 2/3 η τα 3/4 των βουλευτών.

Ως τότε δεν πρέπει να προχωρήσουμε, ούτε κατ εξαίρεσι, τίποτα.

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. Κατόπιν πιέσεως της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν επιτρέπει στους Χριστιανούς ακόμη και το σταυρό τους να κάνουν δημοσίως και της Τουρκίας, η οποία έχει βεβηλώσει την Αγία Σοφία και άλλους Ιερούς Ναούς με το να κάνη εκεί καλλιστεία, άσεμνες εκθέσεις κ.λπ., κ.λπ., εδέχθη το Υπουργείο Εξωτερικών επί υπουργίας κ. Ντόρας Μητσοτάκη-Μπακογιάννη-Κούβελου την οικοδόμησι μωαμεθανικού τεμένους στην Αθήνα χωρίς την παραμικρά αμοιβαιότητα να ζητήσουν οι Έλληνες ιθύνοντες.

2. Έτσι είχε δεσμευθή ο λοφίσκος Χούσμουζα στην Παιανία ύψους 65 μέτρων επί 350 στρεμάτων για να ιδρυθή το πρώτο μωαμεθανικό τέμενος…

3. Κατόπιν σθεναράς αντιστάσεως των κατοίκων της Παιανίας, ιδίως του Συλλόγου «Φίλων Αγίου Όρους Αθηνών Ο Άγ. Ιωάννης Θεολόγος», του οποίου προΐσταται ο μαχητής ιατρός κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, εματαιώθη η εγκατάστασις του μωαμεθανικού τεμένους στην Παιανία, πράγμα, που δυστυχώς είχε δεχθή και η τότε Ιερά Σύνοδος.

4. Κατόπιν τούτων εδέχθη η Εκκλησία να παραχωρήση εκκλησιαστικόν χώρον άνωθεν του κοιμητηρίου στο Σχιστό, δια την οικοδόμησι μωαμεθανικού τεμένους. Όμως η θέσι αυτή δεν άρεσε στους Μωαμεθανούς και απαιτούσαν άλλες θέσεις.

5. Έτσι βάσει του Νόμου 3512 ΦΕΚ Α  264/5.12.2006, τον οποίο υπέγραψαν ο λαλίστατος κ. Π. Παυλόπουλος, ο τότε «τσάρος» της οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης, ο κουτοπόνηρος Σαρακατσάνος Γ. Σουφλιάς, η νεοεποχίτισσα τότε Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μ. Γιαννάκου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Α. Παπαληγούρας, και  προσυπέγραψε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, στον οποίο είχαν τονίσει τα εκτελεστικά όργανα των σκοτεινών δυνάμεων, ότι επί της θητείας του «τα εθνικά σύνορα και εν μέρος  της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη», θα ιδρύετο στις βάσεις του Ναυτικού στο Βοτανικό μωαμεθανικό τέμενος με έξοδα οικοδομήσεως, συντηρήσεως και λειτουργίαςαπό τον κρατικό προϋπολογισμό.

6. Ευτυχώς, τότε δεν ευδοκίμησε η εν λόγω προσπάθεια, διότι τότε η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού εμφορείτο από τις αιώνιες ηθικές αξίες της φυλής μας Θρησκεία, Πατρίδα και Οικογένεια και δεν εδέχθηκαν την παραχώρησιν της εν λόγω εκτάσεως.

7. Όμως το Υπουργικό Συμβούλιο της 28.4.2010 με το Π.Δ. 95/2010επαναχαρακτήρισε τα όρια του εναπομείναντος τμήματος του Πολεμικού Ναυτικού στον Βοτανικό, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανέγερσι του ισλαμικού τεμένους, επικαλούμενον τον Νόμο 3512/2006.

Με το Π.Δ. 95 ΦΕΚ Α 169/27.9.2010 για την τροποποίησι του Π.Δ. 212/2002 (Α’ 202) διευκολύνεται το μωαμεθανικό τέμενος στο Βοτανικό.

8. Με απόφασι του Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Αμύνης από 5.5.2011 καθορίσθη τελικώς η έκτασις, που λαμβάνεται από το Πολεμικό Ναυτικό στο Βοτανικό σε 16 στρέμματα, για τη δημιουργία τεμένους και βοηθητικών χώρων, ως βιβλιοθήκης , χώρων υγιεινής, γραφείων κ.λπ.

9. Στο ΦΕΚ τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων υπ αριθμ. 83/6.5.2011 δημοσιεύεται η απόφασι υπ αριθ. 20069 του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκη όπου αναφέρει για «στάχτη στα μάτια» των Ορθοδόξων Ελλήνων, ότι το Μωαμεθανικό αυτό τέμενος θα είναι δήθεν προσωρινό. Όμως οι Έλληνες έχουν ξυπνήσει και συνειδητοποιήσει ότι «ουδέν μονιμώτερο του προσωρινού» και δεν «χάφτουν» τέτοιες μεθοδίες. Μακάρι να συνειδητοποιήσουν και οι ιθύνοντες ότι «ουδέν προσωρινότερο του μονίμου».

10. Στην πραγματικότητα θα είναι διαθέσιμες προσωρινά από αμέσως και οι εγκαταλειπόμενες εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού για τις θρησκευτικές ανάγκες των Μωαμεθανών.

11. Στον Βοτανικό θα δημιουργηθούν κοντά στο μωαμεθανικό τέμενος και χώροι σταθμεύσεων, για να πηγαίνουν οι «αδελφοί» μουσουλμάνοι να φανατίζωνται και να γίνωνται «καμικάζι»…

12. Συνεπώς στον κοινόχρηστο αυτό χώρο, οικοδομικό τετράγωνο υπ’αριθμ. 25 της περιοχής Βοτανικού, είναι πλέον τετελεσμένο να ιδρυθή το πρώτο μωαμεθανικό τέμενος στην Αθήνα, διότι οι ιθύνοντες της Ελλάδος έχουν εντολή από τις σκοτεινές δυνάμεις να εφαρμόζουν το : «δεν διεκδικούμε τίποτε, διαπραγματευόμεθα τα πάντα» …

13. Και τούτο, διότι δεν υπάρχει ουδεμία ουσιαστική σθεναρά αντίδρασι, όχι μόνο από τους πολιτικούς, αλλά και από τη πνευματική και τη θρησκευτική ηγεσία, πλήν ενίων…

Όχι μόνο δεν ανθίστανται στην αθρόα εισβολή αλλοφύλων, αλλ απεναντίας τους νομιμοποιούν, τους ελληνοποιούν και φροντίζουν να τους παγιώσουν ιδρύοντάς τους και μωαμεθανικά τεμένη = βιομηχανίες καμικάζι, για να αλλοιώσουν το όμαιμο, το ομόδοξο, το ομόγλωσσο, το ομότροπο και το ομόθρησκο και να μας δημιουργήσουν μία πολυεθνική κοινωνία με καθημερινά απερίγραπτα προβλήματα, μέχρι και οδομαχίες των «αδελφών» Μουσουλμάνων με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όπως γίνεται και στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες.

Ο Θεός να βάλη το χέρι του, διότι διαφορετικά «ζήτω, που καήκαμε» …

ΕΝΔΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1. Οι δοτοί πολιτικοί της Ελλάδος έφθασαν μέχρι τοιούτου σημείου, που δεν τολμούν ακόμη να εφαρμόσουν και τα διεθνή δίκαια, ως π.χ. των 12 μιλίων της θαλάσσης και της Α.Ο.Ζ. κ.λπ., κ.λπ.

2. Η τουρκάλα δημοσιογράφος Zeyno Baran έγραψε την 14.3.2007 στο αμερικανικό περιοδικό «Νational Review» άρθρο για να συγκινήση και προτρέψη τον τότε εραστή της και μετέπειτα σύζυγό της αμερικανό βοηθό Υπουργού Εξωτερικών κ. Μatthew Βryza να αποτρέψη τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κων/νο Καραμανλή να υπογράψη συμφωνία την 16.6.2007 με τον Πούτιν για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολι. Επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν υπάκουσε και υπέγραψε την συμφωνία, έβαζαν, ως ενθυμούμεθα όλοι, το καλοκαίρι του 2007, οι σκοτεινές δυνάμεις ταυτοχρόνως εκατοντάδες πυρκαϊές ημερησίως, προφανώς με λέιζερ, δια να μη δύνανται τα πενιχρά μέσα πυροσβέσεως να σβήνουν τις σκόρπιες πυρκαϊές. Έτσι κάηκε το θέρος του 2007 σχεδόν η μισή Ελλάδα…

3. Μήπως η κ. Κλίντον ήρθε στην Ελλάδα την 17/18.7.2011 να πη στους ιθύνοντες να είναι καλά παιδιά και να συνεχίσουν να μη διεκδικούν απολύτως τίποτε, αλλά να διαπραγματεύωνται τα πάντα;

4. Τόσο δοτοί είναι οι πολιτικοί μας, ιδίως των δύο κομμάτων εξουσίας, που ενώ έχομε ήδη 1.000 χωριά της ελληνικής επικρατείας χωρίς ορθοδόξους κληρικούς, που θέσπισαν και διατάξεις να χειροτονούνται ένας (1) στους πέντε (5) κληρικούς, συνταξιοδοτούνται η αποθνήσκουν. Δηλαδή, εάν αποθάνουν η συνταξιοδοτηθούν 1.000 κληρικοί το 2011, να χειροτονηθούν μόνον 200 νέοι, δηλαδή να μείνουν άλλα 800 χωριά χωρίς ιερείς και άλλα 800 χωριά το 2012, δηλαδή συνολικώς 2.400 χωριά χωρίς ιερείς. Διότι οι πατρωνές τους σιωνιστές γνωρίζουν ότι, εάν τα χωριά μας μείνουν χωρίς δάσκαλο και παπά, τότε τα χωριά αγριεύουν και ο αφελληνισμός και η αποχριστιανοποίησις των Ελλήνων καθίστανται δυνατά.

5. Αντιθέτως για να διορίζουν εκατοντάδες ιεροδιδασκάλους μωαμεθανούς έχουν χρήμα. Όπως λέγει ο Γ.Α. Παπανδρέου «χρήματα υπάρχουν», αλλά για μωαμεθανικά τεμένη, ιεροδιδασκάλους μωαμεθανούς, eurovision, special Olympics κ.λπ. ξετσίπωτα προγράμματα της κρατικής τηλεοράσεως, αλλά και των ιδιωτικών «χαζοκουτιών», για να εκμαυλίζωνται ιδίως οι νέοι.

6. Οι δοτοί πολιτικοί της Ελλάδος έφθασαν μέχρι του σημείου να απομακρύνουν κάδρο με τον θρυλικό Γέρο του Μοριά, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και αποκαθήλωσαν και πάλι τον περίφημο ιστορικό πίνακα του Ντε Λα Κρουά «η σφαγή της Χίου»από το Δημαρχείο της πόλεως Χίου και τον καταχθόνιασαν σε κλειστή αποθήκη μαζί με άλλα αζήτητα, για να μη στενοχωρούνται οι  «φίλοι» μας οι Τούρκοι.

7. Ο δε ανεκδιήγητος Δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης, που εψηφίσθη με το 12% των δημοτών, διέταξε τον ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Αθηναίων να μη πούν το Χριστός Ανέστη, για να μη στενοχωρούνται «οι αδελφοί» μουσουλμάνοι.

8. Τα οστά των 124.000 σφαγιασθέντων Ελλήνων της Χίου, του θρυλικού Γέρου του Μοριά και των άλλων ηρώων της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας θα «τρίζουν» και θα λέν εκατομμύρια φορές ανάθεμα στους απογόνους μας, που επανέφεραν πολλαπλάσιους μωαμεθανούς απ ό,τι εμείς εδιώξαμε κάνοντες το κορμί μας «κόσκινο» και να συμπεριφέρωνται οι απόγονοί μας τόσον δουλικώς προς τους μωαμεθανούς!

9. Η αναισχυντία των ψευδοδιανοουμένων έφθασε στο κατακόρυφο, να δημοσιεύη η φυλλάδα του κ. Αλαφούζου τις βλάσφημες απόψεις μερικών ψευδοδιανοουμένων για την Ανάστασι του Χριστού, για να «χύνουν δηλητήριο» ακόμη και την λαμπροτέρα ημέρα της Ορθοδοξίας την Ανάστασι του Θεανθρώπου.

10. Άπειρα άλλα «ανδραγαθήματα» των οργάνων των σκοτεινών δυνάμεων θα ηδυνάμεθα να αναφέρωμε, πλήν όμως δεν θέλομε να κουράζωμε περαιτέρω τους αναγνώστες μας.

11.Ήδη οι υγιώς σκεπτόμενοι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουν βεβαιωθή ότι έχομε να κάνωμε με ψευδοδιανουμένους σοσιαλ-ληστές της δεξιάς και της αριστεράς, οι οποίοι αδιαντρόπως παραβαίνουν και το Σύνταγμα της Ελλάδος άρθρο 28, παράγραφος 2, που προβλέπει, ότι οι επικυρώσεις αποφάσεων της Ηνωμένης Ευρώπης και άλλων διεθνών συμβάσεων, που είναι μείζονος ισχύος των Ελληνικών Νόμων, προϋποθέτουν πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των Βουλευτών, όπως το Σύνταγμα ρητώς ορίζει και όχι μία ισχνή πλειοψηφία δια πειθαναγκασμού υπό της εκάστοτε κυβερνώσης κλίκας. Ορθό θα ήταν, εάν οι ψηφοφορίες στη Βουλή, τουλάχιστον δια μείζονος σημασίας θέματα, γίνωνται δια ονομαστικής ψηφοφορίας με κρυφό ψηφοδέλτιο. Ορθότερο δε θα ήταν, εάν για σπουδαιοτάτης μορφής θέματα, όπως για το μνημόνιο 1, μνημόνιο 2 (το επονομαζόμενο μεσοπρόθεσμο) και οι σχετικοί νόμοι εφαρμογής τους να μη αποφασίζουν οι Βουλευτές σαν τα «γαλιά», αλλά να λαμβάνωνται απφάσεις με ξεκάθαρα λαϊκά αντικειμενικά δημοψηφίσματα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και δυστυχώς οι πολιτικοί μας αποφεύγουν τα ανεπηρέαστα δημοψηφίσματα, όπως «ο διάολος το λιβάνι»…

Και έχουν οι εθνοπατέρες μας την αναισχυντία να διαμαρτύρωνται, όταν ο λαός τους γιουχάρει…

 «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»…

για μωαμεθανικό τέμενος και για αφιονισμό και εκμαυλισμό της ελληνικής κοινωνίας. . . και «ΟΥΤΕ ΣΑΛΙΟ» για τους δεινοπαθούντες Έλληνες…

Προς τούτο επιβάλλουν ακόμη και Φ.Π.Α. για τα προς λήξι τρόφιμα, για να καλύψουν τα άφθονα και αντεθνικά θαλασσοδάνεια… Βαβαί της μεγίστης κοινωνικής αναλγησίας των ιθυνόντων…

Έτσι μας κατήντησαν μία δραματική Ελλάδα σε μία αξιοθρήνητη Ευρώπη.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978 e-mail: fot_gram@otenet.gr ιστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

  

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com

20/07/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | Σχολιάστε

Ποιοι κρύβονται πίσω από τη προσχεδιασμένη παγκόσμια οικονομική αναστάτωση και γιατί βιάζονται να εγκαθιδρύσουν μια: Παγκόσμια κυβέρνηση και κυριαρχία!

Ποιοι κρύβονται πίσω από τη προσχεδιασμένη παγκόσμια οικονομική αναστάτωση
και γιατί βιάζονται να εγκαθιδρύσουν μια: Παγκόσμια κυβέρνηση και κυριαρχία!
Η εξόντωση των οικονομιών αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου παγκόσμιου νομίσματος! Πως μπορούμε να ανατρέψουμε τα βδελυρά σχέδια των κύκλων της ανομίας; Γιατί οι Έλληνες και η Ελλάδα αποτελούν το φόβητρο των ανόμων γεγονός που δικαιολογεί και τη στοχοποίηση τους.
Η προσχεδιασμένη παγκόσμια οικονομική αναταραχή εύλογα κάνει τους περισσότερους ανθρώπους να αναρωτιούνται για το τι μέλει γενέσθαι στον πλανήτη μας. Η απειλή της χρεωκοπίας ακόμη και σε χώρες που παρουσιάζονταν ως οικονομικές αυτοκρατορίες δημιουργεί ποικίλες ανασφάλειες και φόβους σ’ ολάκερη την οικουμένη. Τι συμβαίνει; Ποιοι είναι τελικά αυτοί που κινούν τα νήματα και που στοχεύουν; Γιατί οι πολιτικοί και εν γένει οι περισσότεροι ηγέτες της πλειονότητας των χωρών κλίνουν γόνυ ενώπιον τους και χωρίς υπερβολή καταντούν ασήμαντες μαριονέτες και ευτελή πιόνια στη σατανική σκακιέρα τους; Τι είναι αυτό που τους καθιστά υποτελείς και τυφλά όργανα στα βδελυρά σχέδιά τους; Είναι άραγε χαμηλό το νοητικό επίπεδό τους, φοβούνται και εκβιάζονται ή πιστεύουν πως με το «φόρο υποτέλειας» που συνειδητά και απροκάλυπτα τους παρέχουν για λογαριασμό ολάκερων λαών κερδίζουν χρόνο για τους λαούς που εκπροσωπούν;
Αυτό ωστόσο, που παρατηρείται πλέον και δια γυμνού οφθαλμού είναι η αδικαιολόγητη βιασύνη στην επίτευξη των στόχων συγκεκριμένων και γνωστών πλέον σ’ όλους κύκλων της ανομίας. Και αυτή η βιασύνη τους αφήνει εκτεθειμένους, αφού είτε δεν προλαβαίνουν είτε νιώθουν τόσο σίγουροι για την επιτυχία τους που δεν εξαφανίζουν ούτε τα ίχνη της ασυδοσίας τους!  Γιατί είναι εμφανής η προσπάθεια που καταβάλουν προκειμένου να επιβάλλουν μια παγκόσμια ισχυρή κυριαρχία. Είναι εμφανές το εγχείρημα που αποσκοπεί στην προετοιμασία του εδάφους για την έλευση της παγκόσμιας κυβέρνησης που ήδη ορισμένοι ανόητοι ηγέτες της μιας πεντάρας πιπιλίζουν ως καραμέλα… Άλλωστε προχωρούν, όπως πιστεύουν με βάση τα όσα λέγει ο προφήτης Δαυίδ στους ψαλμούς και θεωρούν καθήκον τους να συμβάλουν με οιονδήποτε τρόπο στην εφαρμογή του σχεδίου τους… (Υπέταξε λαούς ημίν, καί έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την κληρονομίαν εαυτώ, την καλλονήν Ιακώβ, ην ηγάπησεν… Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθηται επί θρόνου αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κραταιοί της γης, σφόδρα επήρθησαν… Οτι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθοσαν επί το αυτό. Αυτοί ιδόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβετο αυτών… ψαλμ. 46 και 47 )
Για να πετύχεις όμως καλοί μου χριστιανοί, ένα ασύλληπτο στον ανθρώπινο νου τέτοιο στόχο μιας παγκόσμιας δηλαδή κυριαρχίας χρειάζεται να διαθέτεις και τα ανάλογα όπλα. Αυτά άλλωστε θα σου παράσχουν την απαραίτητη ασφάλεια αλλά και την ισχύ αυτών ή αυτού (Αντιχρίστου) που θα κινούν τα νήματα της εξουσίας. Αρκεί λοιπόν μια προσεκτική διεισδυτική ματιά για να διαπιστωθεί πως ένας μοχλός ισχύος στην επίτευξη του μύχιου σκοπού είναι η οικονομία.
Ο κοινός νους αντιλαμβάνεται σήμερα πως η οικονομία αποτελεί ένα από τα ισχυρά χαρτιά στα χέρια των εκφραστών της ανομίας. Ερευνώντας και παρατηρώντας προσεκτικά ποιοι κινούν τα νήματα της παγκόσμιας οικονομίας και με ποιο ακριβώς τρόπο θα ανακαλύψουμε πέραν των επιφανειακών δήθεν επιστημονικών αναλύσεων και τους πραγματικούς ξεκάθαρους πλέον στόχους τους… Γιατί με τις πονηρές μηχανορραφίες που βασίζονται σε σχεδιασμούς δεκαετιών υποδούλωσαν σιγά-σιγά ολάκερες χώρες με το αθόρυβο αυτό όπλο. Και όπως όλοι οι κατακτητές επέβαλλαν αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και σκληρούς νόμους μέσα από μια τεχνητή εικονική ευημερία. Έχτισαν πύργους ψευδαισθήσεων  με τη βοήθεια της τεχνολογίας που ελέγχουν σχεδόν στο σύνολό τους  μέσα στους οποίους άρχισαν να φυλακίζουν τους σκλάβους τους!
Τα πρώτα θύματα
Οι ΗΠΑ ήταν το πρώτο θύμα τους. Η χώρα αυτή άλλωστε τους πρόσφερε μέσα από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της την πλήρη κάλυψη ώστε να δραστηριοποιηθούν χωρίς πρόβλημα και να την αιχμαλωτίσουν σταδιακά με τα αθόρυβα αλλά ισχυρά όπλα που διαθέτουν. Συγκεκριμένα έλεγξαν όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της και μέσω της ελεγχόμενης μασωνίας διείσδυσαν σε όλα τα πόστα της εξουσίας, στρατιωτικής, δικαστικής και εκτελεστικής -πολιτικής. Κινούσαν τα πιόνια στη σκακιέρα και επέβαλαν χωρίς οι ίδιοι να βγαίνουν μπροστά τις γραμμές τους. Εξόντωναν δε συστηματικά και με διάφορους τρόπους αυτούς που αντιτάσσονταν και εμπόδιζαν τους στόχους τους με πολιτικές και οικονομικές εγκληματικές πράξεις. Δεν θα μείνουμε όμως στην ανάλυση του τρόπου που κινείται η πολεμική αθόρυβη μηχανή ούτε θα αναλύσουμε την σατανική τακτική τους γιατί θα χρειαζόταν πλήθος σελίδων για να την περιγράψουμε. Βέβαια και αυτό απαιτείται κάποτε να γίνει γιατί θα πρέπει κάποιος για να αντιμετωπίσει μια εχθρική αμιγώς κατάσταση να γνωρίζει επακριβώς πως αυτή λειτουργεί και κινείται. Αν δεν γνωρίζεις τον εχθρό σου πως άλλωστε θα αντισταθείς;
Βγάζοντας μπροστά τις υπόδουλες ΗΠΑ, αφού προηγουμένως αφαίμαξαν και έβαλαν πλήρως στο χέρι ακόμη και τα αποθεματικά της σε χρυσό άρχισαν να συλλέγουν τρόπαια από τις συνεχείς αθόρυβες μάχες που έδιναν σε ελεγχόμενα μέτωπα  σε ολάκερο τον πλανήτη. Και ως τρόπαια νοούνται ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ο έλεγχος της ενημέρωσης, ο έλεγχος των οπλικών συστημάτων, των χρηματιστηριακών αγορών κ.ο.κ. Εύκολα μάλιστα μετέτρεπαν με φοβερές στη σύλληψη επιχειρήσεις προπαγάνδας ολάκερους λαούς σε αμήχανα ζόμπι εξοντώνοντας κάθε μορφή αντίστασης τους (βλ. βιβλίο Τυφώνας Παγκοσμιοποίηση εκδ. Αγαθός Λόγος)…
Δημιούργησαν μιαρές λέσχες (βλ. Τριμερής, Μπίλντεμπεργκ κ.α.) που λειτουργούσαν ως δήθεν διευθυντήρια εξασφάλισης εξουσίας. Μέσω αυτών  αιχμαλώτιζαν εγωπαθείς, εγωκεντρικούς και ενίοτε ανίκανους  ψευτο-ηγέτες της πεντάρας, πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, μετατρέποντάς τους σε τυφλά όργανά τους άλλοτε με υποσχέσεις, άλλοτε με απειλές, με εκβιασμούς και με την εκπλήρωση ιδιοτελών επιθυμιών… Βέβαια ενίοτε ο φόβος της αποκάλυψης και η αντίδραση των λαών τους καθιστά ευέλικτους και προσεκτικούς, ενώ όσοι ηγέτες θέλησαν να αντιδράσουν και δεν υποτάχθηκαν κατηγορήθηκαν είτε ως εγκληματίες πολέμου είτε σπιλώθηκαν με ηθικά ή οικονομικά σκάνδαλα!
Τα βδελυρά τους σχέδια για παγκόσμιο κοινό νόμισμα
Τι όμως σχεδιάζουν τώρα με την τεχνητή οικονομική παγκόσμια αναστάτωση; Ο βασικός στρατηγικός στόχος, όπως διαπιστώνεται είναι διττός. Με συστηματικό τρόπο χτυπούν μέσω των ελεγχόμενων εκ των ιδίων οίκων αξιολόγησης και των κάθε λογής κερδοσκόπων και αλιγάτορων του χρήματος που διαθέτουν στον στρατό τους φαινομενικά ισχυρά νομίσματα της παγκόσμιας αγοράς, όπως είναι το γιεν, το δολάριο και το ευρώ. Με το χτύπημα αυτό αποσκοπούν στο να δικαιολογήσουν κατά ένα μέρος τη συσσώρευση του χρυσού στις αποθήκες τους, ώστε να μην προκληθούν υποψίες και προκληθούν άμεσες αντιδράσεις.
Με το νέο φοβερό οπλικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται στο τελικό πειραματικό στάδιο (H.A.A.R.P) αλλά και τις ιαπωνικές επενδύσεις υψηλού ρίσκου στις ΗΠΑ εξόντωσαν στην κυριολεξία και απέκτησαν τον έλεγχο του ιαπωνικού νομίσματος γιεν και της οικονομίας της χώρας. Με τον υπερδανεισμό και την απειλή της χρεωκοπίας των ΗΠΑ κατάφεραν μια υποτιθέμενη αυτοκρατορία να χορεύει στο ρυθμό που εκείνοι δίνουν, κατά το παράδειγμα του αρκουδιάρη και της αρκούδας στα πανηγύρια… Με την ίδια μέθοδο βάλλουν συστηματικά τα τελευταία τέσσερα σχεδόν χρόνια και κατά του θεωρούμενου ισχυρού ευρωπαϊκού νομίσματος, δηλαδή του ευρώ και της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Μόλις ωστόσο οι σατανικοί αλιγάτορες, συλλέξουν το 80-90% του χρυσού, θα ρίξουν στο τραπέζι την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου παγκόσμιου νομίσματος, που ήδη ετοιμάζουν στα καταχθόνια εργαστήριά τους. Ήδη τρία ισχυρά κέντρα σε Άμστερνταμ, Μόσχα και Τελ-Αβίβ μαζεύουν ότι κυκλοφορεί σε χρυσό… Εν συνεχεία τα τυφλά αυτά όργανα του Αντιδίκου, θα δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα κοινού νομίσματος ρίχνοντας ως βορά στην αρένα τον ιδιόκτητο μηχανισμό της κερδοσκοπίας και τους λεγομένους οίκους αξιολόγησης που θα αχρηστεύσουν μετά την ολοκλήρωση του έργου τους… Άλλωστε το «οπλικό αυτό σύστημα» φαίνεται πως ολοκληρώνει την αποστολή του γι’ αυτό και οι ιδρυτές και εκφραστές του έχουν αρχίσει να το υποσκάπτουν φανερά μέσα από σειρά αδικαιολόγητων αποφάσεων που τους εξαναγκάζουν το τελευταίο ειδικά διάστημα να λαμβάνουν!
Είναι λοιπόν λογικό πως ο έχων συσσωρευμένο στις αποθήκες του το χρυσάφι του πλανήτη θα έχει και τον πρώτο λόγο στο παγκόσμιο κοινό νέο νόμισμα. Και ο έχων τον πρώτο λόγο στο οικονομικό γίγνεσθαι καταλαβαίνετε πως μπορεί κάλλιστα να ηγηθεί και των υπολοίπων πραγμάτων. Μπορεί να καθορίσει τους όρους λειτουργίας της παγκόσμιας κυριαρχίας του αρχικά μέσω μιας νέας εικονικής ευημερίας που θα αποσκοπεί στο να αποκοιμίσει τους λαούς ώστε εύκολα να αποδεχθούν τη νέα κατάσταση. Στη συνέχεια όμως, θα επιβάλλει κατά τον αυτό τρόπο που επιβάλλονται στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και αλλού τα απαράδεκτα μνημόνια παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας και των θησαυρών χωρών και λαών το εωσφορικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο ήδη σιγά-σιγά προωθείται με νόμους και επιβάλλεται με συνταγές που εκπορεύονται μέσω του χρησιμοποιούμενου και ελεγχόμενου τεκτονισμού… Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι τέκτονες ως πιόνια εμπροσθοφυλακής στη σκακιέρα του Αντιδίκου θα αποτελέσουν και τα πρώτα θύματα του, αφού θα θυσιαστούν πρώτοι για να διαφυλάξουν τον βασιλιά του σκότους από απρόσμενες δημόσιες αμφισβητήσεις!
Λύση διαφυγής
Κατόπιν αυτών εύλογα κάποιος δύναται να αναρωτηθεί και να ρωτήσει τι θα κάνουμε; Ποιος ο τρόπος αντίδρασης; Πως κατατροπώνονται τα βδελυρά σχέδια του εχθρού, που δεν είναι πλέον εκτός των τειχών της Ρώμης, όπως κάποτε ο Αννίβας αλλά εντός των τειχών; Καλοί μου άνθρωποι, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η γη και ολάκερος ο κόσμος ανήκει στον τριαδικό Θεό. Ζούμε στον Αμπελώνα του Κυρίου και οφείλουμε να εργαζόμαστε σ’ αυτόν κατά το παράδειγμα του καλού εργαζόμενου, προσδοκούμενοι στην καλή νοούμενη μισθοδοσία. Η πρώτη λοιπόν και αναγκαία αντίδραση είναι να αλλάξουμε αμέσως συμπεριφορά. Να σταματήσουμε πρωτίστως τη διαρκή εδώ και καιρό δαιμονική απεργία διαρκείας που όλοι μας λίγο πολύ κάνουμε απέναντι στο θέλημα και τις εντολές του Κυρίου του Αμπελώνα Ιησού Χριστού. Γιατί καλέ μου άνθρωπε αυτή η απεργία προκαλεί ανεργία, αεργία, απόγνωση, θλίψη, πόνο. Τι μισθό προσδοκείς να πάρεις καλέ μου χριστιανέ όταν απεργείς και δεν δουλεύεις στην «επιχείρηση» του κατόχου του Αμπελώνα που λέγεται πλανήτης γη; Δεν γνωρίζεις ότι οι αποδοχές σου εξαρτώνται από την πρόοδο της εργασίας σου; Αρκεί λοιπόν αυτή η αλλαγή ως πρώτη αντίδραση για να εκβάλλει ο τριαδικός Θεός ως πρόσωπα, ως οικογένειες, ως κοινωνίες, ως λαούς και χώρες κατά το παράδειγμα της οικογένειας του Λώτ από τον κίνδυνο της ολοκληρωτικής καταστροφής των σύγχρονων Σοδόμων και Γομόρρων…
Η λήξη από μέρους μας της απεργίας έναντι των εντολών του Κυρίου και η πλήρης συνειδητή ένταξη στα σχέδια του Θεού που έχει ως προϋπόθεση την κατάργηση των δικών μας ιδιοτελών σχεδίων. Θα συμβάλει στην ενίσχυση του θεοφιλούς απεργοσπαστικού μηχανισμού που θα διαλύσει για μια ακόμη φορά τα σχέδια του Αντίδικου περί παγκόσμιας κυριαρχίας. « Ώρυξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν… Ο Θεός συντρίψει τούς οδόντας αυτών εν τω στόματι αυτών, τας μύλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος …. Και ερεί άνθρωπος, ει άρα εστί καρπός τω δικαίω, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη». (Ψαλμ. 56 και 57)
Και λήξη της απεργίας σημαίνει επαναφορά στον πνευματικό εκείνον πλούτο που αποτελεί την αφετηρία και τη βάση εκπόρευσης κάθε αγαθού. Του πλούτου που διαλύει κρίσεις και εξορίζει τον μιαρό Βεελζεβούλ στη μόνιμη κατοικία του στα έγκατα της αβύσσου.
Όσο απλή να ακούγεται και να φαίνεται η αντίδραση, καλέ μου χριστιανέ τόσο δύσκολη είναι στην εφαρμογή της. Γιατί ο Βεελζεβούλ, ως λέων ωρυόμενος θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο να κατασπαράξει τους νέους μάρτυρες και ομολογητές που θα θελήσουν να βγουν τροπαιούχοι από την καλοστημένη αρένα του. Η άνευ όρων λοιπόν επιστροφή μας στον τριαδικό και μόνο αληθινό Θεό θα δώσει τέλος στην επικείμενη κυριαρχία του Αντιδίκου και θα ανοίξει νέους ορίζοντες. Είναι λοιπόν δική μας η απόφαση να αλλάξουμε ζωή και να εισέλθουμε συνειδητά στην εν Χριστώ κοινωνία που παρέχει την πραγματική ευτυχία και την παντοτινή αιώνια χαρά μέσα από τα αναστάσιμα εδέσματα μιας διαρκούς ανιδιοτελούς ουράνιας προσφοράς. Είναι στο χέρι μας η απόφαση να ενταχθούμε στο στρατό του Χριστού και να προχωρήσουμε με τα ανίκητα όπλα του Θεού σε μια νέα νίκη της Αλήθειας και του Φωτός. Οι Έλληνες άλλωστε είναι οι μόνοι που μπορούν να ανατρέψουν την όλη κατάσταση και να καταστρέψουν την παγίδα του Αντιδίκου. Φυσικά προϋπόθεση είναι να ξυπνήσουν από το λήθαργο της αγνωσίας και να ανακαλύψουν και πάλι τις ευεργετικές συνταγές της ορθόδοξης διαχρονικής σοφίας και γνώσης αλλά και των σοφών προγόνων τους.
 Γένοιτο Αμήν.

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011


20/07/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | Σχολιάστε

Ἐρμηνεία τῆς προς Ρωμαίους Επιστολής, Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἐρμηνεία τῆς προς Ρωμαίους Επιστολής,

Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

20/07/2011 Posted by | ερμηνεία Καινής Διαθήκης | Σχολιάστε

«Μασόνοι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» – Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου

«Μασόνοι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» – Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου

π. Γεώργιος Μεταλληνός

Στην Ημερίδα των Θεολόγων στη Λευκάδα ετέθη στον π. Γεώργιο Μεταλληνό το ζήτημα του βιβλίου Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου και ειδικότερα των ενοτήτων για τους Χιλιαστές και τους μασόνους. Ο σεβαστός π. Γεώργιος μας είπε τα εξής σημαντικά:«Ένα βασικό μειονέκτημα του εκπαιδευτικού έργου είναι τα Αναλυτικά Προγράμματα που συντάσσονται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μας δίνουν μετά καλούπια και λένε σε μας τους συγγραφείς να ρίξουμε υλικό μέσα στα συγκεκριμένα καλούπια.

Σε εμένα λοιπόν και στον κ. Φίλια ανατέθηκε η συγγραφή του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Έπρεπε να γράψουμε και για τη θέση της Εκκλησίας απέναντι σε άλλα θρησκεύματα. Πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο οι Μασόνοι και οι Χιλιαστές μας έκαναν αγωγές. Ζητήσαμε ακρόαση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). Όταν πήγαμε να τους συναντήσουμε, ήταν 4 μέλη του Π.Ι. (η μία ήταν γυναίκα), όχι οι θεολόγοι, μας είπαν ευθαρσώς: «Εμείς είμαστε μασόνοι». Ο πρόεδρος του Π.Ι. ήρθε σε δύσκολη θέση αλλά εγώ τους είπα «Αυτό με χαροποιεί» γιατί ξέραμε με ποιους έχουμε να κάνουμε.

Τελικά γράψαμε τις ενότητες αναφέροντας αρχικά τη διδασκαλία των μασόνων και των χιλιαστών και μετά τις εγκυκλίους της Εκκλησίας για τις ομάδες αυτές.

Μετά από 2-3 χρόνια, μια μέρα μου τηλεφώνησε ο κ. Φίλιας και με ρώτησε αν είχα δει τη νέα ενότητα του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Το βιβλίο είχε αλλαχθεί και έγραφε τελείως διαφορετικά από αυτά που εμείς είχαμε γράψει. Κάποιοι δικοί μας έκαναν αλλαγές χωρίς να το ξέρουμε. Τότε ζητήσαμε την απόσυρση συνολικά του βιβλίου και τη συγγραφή άλλου από άλλους συγγραφείς. Αλλά αυτό δεν έγινε».

Εμείς έχουμε μερικές παρατηρήσεις να κάνουμε:

1.Η ομολογία μελών του Π.Ι. ότι είναι μασόνοι φανερώνει ξεκάθαρα γιατί τα βιβλία αποχριστιανίζονται. Πως μπορούμε να δεχόμαστε τα νέα βιβλία αδιαμαρτύρητα όταν ξέρουμε με βεβαιότητα ότι ανάμεσα στους υπεύθυνους για το περιεχόμενό τους υπάρχουν μασόνοι; Άλλωστε και ο π. Γεώργιος διερωτήθηκε αν και σήμερα υπάρχουν μασόνοι στο Π.Ι. και θεώρησε πως το γεγονός αυτό μπορεί να μας ερμηνεύσει γιατί το ΜτΘ πολεμείται.

2.Η ευθύνη για την αλλαγή της ενότητας για τους Χιλιαστές ανήκει στο Π.Ι. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας αποκαλύψουν οι θεολόγοι του Π.Ι. το συγγραφέα της νέας ενότητας για τους Χιλιαστές. Σε κάθε περίπτωση είναι αντιδεοντολογικό και άδικο να αποδίδεται η νέα ενότητα στον π. Γεώργιο και τον κ. Φίλια (που τα ονόματά τους αναφέρονται ως συγγραφείς του βιβλίου) ενώ την ενότητα έχουν γράψει άλλοι.
Επίσης είναι ψευδής η πληροφορία για δήθεν συμφωνία των συγγραφέων με τη νέα ενότητα για τους Χιλιαστές. Ούτε ενημερώθηκαν για την αλλαγή, ούτε πολύ περισσότερο συμφώνησαν με αυτήν.

3. Η νέα ενότητα για τους Χιλιαστές πρέπει να αποσυρθεί και να επανέλθει η παλαιότερη που είχαν γράψει οι συγγραφείς του βιβλίου. Δεν θα σταματήσουμε να επαναφέρουμε το θέμα συνεχώς μέχρι να γίνει η απόσυρση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας.

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2011/07/blog-post_2074.html#ixzz1SdoZPyx7

20/07/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | Σχολιάστε

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ, Δημητρίου Παναγόπουλου, Ἐνδέκατο Μέρος (mp3).

Ὁμιλία περὶ Ἐκκλησιασμοῦ,

Δημητρίου Παναγόπουλου,

Ἐνδέκατο Μέρος (mp3).

20/07/2011 Posted by | Περί εκκλησιασμού. | Σχολιάστε

Έτσι όπως πάμε… πολύ σύντομα θα δούμε τον πρ. Ηλία κοντά μας.

Έτσι όπως πάμε… πολύ σύντομα θα δούμε τον πρ. Ηλία κοντά μας.

Ο Προφήτης Ηλίας , που εορτάζει σήμερα ,είναι ένας ιδιαίτερος Προφήτης αφού δεν πέθανε ποτέ σωματικά, όπως μας δηλώνει η Παλαιά Διαθήκη ,προκειμένου και πάλι στις ημέρες του
Αντι-χρίστου, όπως μας βεβαιώνει η Αποκάλυψη ,και που πολύ σύντομα έπονται, να εμφανισθεί και πάλι ξαφνικά σαν μία απρόσμενη και ξαφνική μπόρα για να στηρίξει τους Χριστιανούς και να υποδείξει τον Αντίχριστο ως πρόσωπο καταγγέλοντας την πονηριά αυτού και των οργάνων του.

Η Εκκλησία μας τον ονομάζει ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. Δηλαδή τον επόμενο ΠΡΟΔΡΟΜΟ μετά τον Άγ.Ιωάννη. Και παρά το ό,τι γεννήθηκε 810 χρόνια π.Χ.
θα αποτελέσει και πάλι την αυγή, την ανατολή και το προανάκρουσμα της Δευτέρας Παρουσίας Του Ι. Χριστού μας, αφού έτσι όπως έχουμε καταντήσει τη γη, πρέπει να ξανακατέβει για να βάλει τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.
Η Εκκλησία μας, ανάμεσα στα τόσα γεγονότα του πολυτάραχου βίου του Προφήτη Ηλιού, απεικονίζει επάνω σε εικόνες, μία και μόνο σκηνή: να κάθεται μέσα σε μία σπηλιά, και εκεί να έρχεται το κοράκι να του φέρνει το ψωμί ή το κρέας. Και αυτό για να διδάξει του Χριστιανούς των εσχάτων, εν μέσω του γενικού αποκλεισμού του Αντι-χρίστου (που ήδη μέσω της τεχνικής κρίσης έχει αρχίσει) πως με τον ίδιο προνοητικό και σοφό τρόπο θα τρέφει και αυτούς ο Θεός.
Εκκλησία μας τονίζει για τον Πρ.Ηλία πως «φλέγει την απάτη» Ο χρόνος είναι διαρκής ενεστώτας για να δείξει πως όπως τότε έλεγξε και έφλεξε την απάτη του βασιλιά Αχαάβ έτσι και τώρα θα επέλθει για να ελέγξει και αποκαλύψει την πονηριά και σύγχυση της προσεχούς Παγκοσμίου Διακυβερνήσεως που με πολύ χαρά αναγγέλουν ευκαίρως-ακαίρως όλα τα γλυώδη όργανα και οι εντολοδόχοι της Νέας Τάξης.
Ας σκιρτάνε λοιπόν με χαρά και αλαζονία όλοι αυτοί που ‘φέραν τον ταλαίπωρο Ελληνικό λαό, (και σε λίγο όλη την οικουμένη ) σε αυτήν την εξαθλίωση. Δεν θα κρατήσει για πολύ η ευτυχία τους. Πολύ σύντομα έρχεται ο Προφήτης Ηλίας για να καψαλίσει την απανθρωπιά και την υποκρισία τους και θά’ναι μάλιστα και μέρα μεσημέρι !!!
(ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2011/07/blog-post_9969.html#ixzz1SdWUOfkL

20/07/2011 Posted by | Εκκλησιαστική-Επικαιρότητα | Σχολιάστε